DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 22.11.2021 08:55:19 

Klub maminek Kyjov

 
Obrázky pro radost


Klub maminek Kyjov se na začátku devátého ročníku rozhodl navázat na úspěch charitativní akce Hvězdy od srdce. V období od října do prosince roku 2008 se maminkám podařilo prodat přes 450 ručně vyrobených hvězdiček, za které byly nakoupeny jídelní židličky a lehátka pro dětské oddělení Nemocnice Kyjov.

V září roku 2009 přišla předsedkyně KMK Monika Dvořáková s nápadem uspořádat novou sbírku pod názvem Obrázky pro radost. Tentokrát byly předmětem prodeje obrázky vyrobené ubrouskovou technikou. Do projektu se s radostí zapojilo i mateřské centrum Kamarád. Tuto myšlenku všechny maminky jednomyslně podpořily hned z několika důvodů – obrázky vyrobené technikou decoupage jsou krásné a za symbolických 40 korun se prodávají samy a navíc výše zmíněná iniciátorka projektu zapojila do akce i své rodinné příslušníky, kteří dodali dostatečné množství rámečků a destiček zdarma. Mimo to naše předsedkyně KMK zajistila i veškerý drobný materiál nutný k výrobě obrázků, a to ubrousky a lepidla, které nám věnovala firma Wiky Kyjov. Paní Monice Dvořákové tedy patří veliký dík, protože bez ní by projekt zdaleka nebyl tak úspěšný.
 
 
Poděkování si však nezaslouží jen organizátorka projektu. Velký dík patří představitelům města Kyjov, kteří maminkám umožnili obrázky prodávat na vánočních trzích, dále ZŠ Újezd v Kyjově a ZŠ v Bukovanech, na jejichž předvánočních akcích bylo prodáno také nemalé množství obrázků. Asi největší výtěžek z charitativního projektu Obrázky pro radost pochází z prodeje v prostorách hračkářství Wiky. A v neposlední řadě je nutno poděkovat Čajovně & Galerii Kyjov, kde se obrázky nejen prodávaly, ale uskutečnilo se zde i předání celkového finančního daru přednostovi dětského oddělení Nemocnice Kyjov MUDr. Janu Trubačíkovi.
 
 
 
 
Díky pilným maminkám a ochotným kupujícím bylo vyrobeno a prodáno celkem 427 obrázků a dětskému oddělení Nemocnice Kyjov bude věnováno 17.107 korun. Zmíněná částka bude použita na nákup nového lůžkového vozíku. Teď už jen zbývá doufat, že v příštím roce budou obyvatelé Kyjova stejně štědří a podpoří novou možnou sbírku maminek z kyjovských mateřských center.